Een bouwkundige vooropname voorkomt problemen...

 
Weg-/rioolreconstructies en waterbouwkundige werken 
 
Naast onze taxatie-/adviespraktijk voor onroerende zaken, voeren wij bouwkundige vooropnames dan wel zgn. 'nulmetingen' uit. Opdrachtgevers zijn o.a. gemeenten en diverse andere overheidsinstanties, ingenieursburo's, architekten, (wegen-)bouwbedrijven, grondverzet-/sloopbedrijven en particulieren. U kunt hierbij denken aan de aanleg en reconstructies van wegen (bijv. de Buitenring Parkstad Limburg / BPL), het vernieuwen van oude of te kleine rioleringen en waterbouwkundige werken (bijv. vernieuwing kademuren van de Geultak en Molentak in Valkenburg aan de Geul). Verder nieuwbouw- en verbouwingsactiviteiten met soms nare gevolgen voor belendingen...  
 
Nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en sloop 
 
Staat u er wel eens bij stil wat de gevolgen voor uw huis - en ook niet onbelangrijk het huis van uw buren - kunnen zijn bij een (beperkte) verbouwing? Bepaalde trillingsvoortplantingen via verbonden bouwconstructies en/of de ondergrond kunnen aanzienlijke schades veroorzaken. Bovendien kunnen aanwezige scheurvormingen (fors) verergeren. Een aansprakelijkstelling wordt tegenwoordig vaker en sneller uitgebracht, maar u kunt zich hiertegen indekken. Dus zo vroeg mogelijk contact met ons opnemen en wij leggen voor de werkzaamheden de bestaande bouwkundige staat vast.  
 
Voorkom problemen en laat tijdig een opname uitvoeren 
 
Gelet op de specifieke feiten, factoren en omstandigheden wordt in overleg met opdrachtgever een uit- en/of een inpandige opname uitgevoerd, waarbij wij tot op detailniveau opnemen. Aldus inclusief de duidelijk zichtbare dan wel belangrijke haarscheuringen. De omschrijving van de aangetroffen gebreken e.d. wordt in de regel digitaal vastgelegd inclusief een uitgebreide fotoreportage. Op verzoek zijn ook alternatieve verslaggevingen bespreekbaar en hiernaast zijn wij altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie.