NHG en NWWI gevalideerde taxaties

Voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in combinatie met een hypotheekaanvraag en voor vele overige doeleinden dient u een gevalideerd taxatierapport bij uw bank- of financieringsinstelling te overleggen. Voor uitvoering van een validatietaxatie maken wij gebruik van het NWWI. 

Ter waarborging van de plaatselijke bekendheid met de woningmarkt zijn er zogenaamde 20-kilometerzones (in vogelvlucht gerekend vanaf vestigingsplaats kantoor) ingesteld, waarbinnen een gecertificeerde taxateur woningtaxaties mag verrichten. Beugels Taxaties verricht NHG en niet-NHG woningtaxaties in en rond de gemeenten Beekdaelen, Sittard-Geleen, Heerlen-Parkstad en gemeenten in het Heuvelland.

Als u een taxatie door Beugels Taxaties wilt laten uitvoeren, klikt u op de NWWI website op de knop "NWWI Rapport Aanvragen". Na het invullen van uw persoonlijke gegevens en de gegevens van het te taxeren woonhuis, kunt u ons kantoor als uw keuze selecteren. Let wel speciaal op als u nog een verbouwing en/of verbetering aan het woonhuis wil uitvoeren!  

Wij krijgen hierna via het NWWI uw taxatieaanvraag en zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een taxatieafspraak. Als u niet over internet beschikt dan wel dat u enig probleem hierbij ondervindt, laat het ons even weten en wij verzorgen deze aanvraag graag voor u.