NHG en NWWI gevalideerde taxaties

Voor een hypotheekaanvraag, al dan niet in combinatie met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dient u een gevalideerd taxatierapport bij een geldverstrekkende bank te overleggen. Ook voor enkele overige doeleinden is het aan te bevelen een gevalideerd taxatierapport te laten opstellen. Voor de uitvoering van een validatietaxatie maken wij gebruik van het NWWI. 

Ter waarborging van de plaatselijke bekendheid met de woningmarkt zijn er zogenaamde 20-kilometerzones (in vogelvlucht gerekend vanaf vestigingsplaats kantoor) ingesteld, waarbinnen een gecertificeerde taxateur woningtaxaties mag verrichten. Beugels Taxaties verricht NHG en niet-NHG woningtaxaties in en rond de gemeenten Beekdaelen, Sittard-Geleen, Heerlen-Parkstad en deels gemeenten in het Heuvelland.

Als u een taxatie door Beugels Taxaties wilt laten uitvoeren, klikt u op de NWWI website op de knop "NWWI Rapport Aanvragen". Na het invullen van uw persoonlijke gegevens en de gegevens van het te taxeren woonhuis, kunt u ons kantoor als uw keuze selecteren. Let wel op als u nog een verbouwing (ook duurzame investeringen zoals o.a. isolaties, zonnepanelen en warmtepomp) en/of verbeteringen aan het woonhuis wil uitvoeren en dit wil meenemen in de financiering.

Wij krijgen hierna via het NWWI uw taxatieaanvraag en zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een taxatieafspraak. Als u enig probleem hierbij ondervindt, laat het ons even weten en wij verzorgen deze aanvraag graag voor u.