NHG en NWWI gevalideerde taxaties

Voor het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie - in combinatie met een hypotheekaanvraag - dient u een gevalideerd taxatierapport bij uw bank- of financieringsinstelling te overleggen. Voor de uitvoering van een validatietaxatie maken wij doorgaans gebruik van het NWWI. 

Ter waarborging van de plaatselijke bekendheid met de woningmarkt zijn er zogenaamde 20-kilometerzones (in vogelvlucht gerekend vanaf vestigingsplaats kantoor) ingesteld, waarbinnen een gecertificeerde taxateur woningtaxaties mag verrichten. Beugels Taxaties verricht NHG taxaties in en rond Sittard-Geleen, Schinnen, Onderbanken, Heerlen en de overige Parkstad gemeenten, Maastricht, Valkenburg aan de Geul en vele Heuvelland gemeenten. 

Als u een taxatie door Beugels Taxaties wilt laten uitvoeren, klikt u op de NWWI website op de knop "NWWI Rapport Aanvragen". Na het invullen van uw persoonlijke gegevens en de gegevens van het te taxeren woonhuis, kunt u ons kantoor als uw keuze selecteren. Let wel speciaal op als u nog een verbouwing en/of verbetering aan het woonhuis wil uitvoeren!  

Wij krijgen hierna via het NWWI uw taxatieaanvraag en zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van een taxatieafspraak. Als u niet over internet beschikt dan wel dat u enig probleem hierbij ondervindt, laat het ons even weten en wij verzorgen deze aanvraag graag voor u.

Vanuit marktoverwegingen hanteren wij voor woningtaxaties met Nationale Hypotheek Garantie all-inclusive taxatietarieven. Het taxatietarief voor woningtaxaties met NHG bedraagt € 545,00 all-inclusive (licht afgerond; inclusief alle bijkomende kosten, verplichte NWWI validatiekosten ad € 38,00 en 21% BTW over het totaal).

In bovenstaand vermeld taxatietarief is géén rekening gehouden met eventuele kosten voor aanvullende milieu-informatie. Indien op het kadastraal uittreksel verontreinigingen worden vermeld, kan het NWWI nader onderzoek bij het bevoegd gezag voorschrijven. De kosten welke door de gemeente en/of de provincie in rekening worden gebracht, worden netto aan opdrachtgever doorberekend. Doorgaans worden geen (bekende) verontreinigingen vermeld en is een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. 

De taxatietarieven voor appartementen met of zonder NHG/validatie, woningtaxaties zonder validatie en taxaties van bedrijfspanden worden telefonisch verstrekt.