NHG en NWWI gevalideerde taxaties

Voor een hypotheekaanvraag, al dan niet in combinatie met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dient u een gevalideerd taxatierapport bij een geldverstrekkende bank te overleggen. Ook voor enkele overige doeleinden is het aan te bevelen een gevalideerd taxatierapport te laten opstellen. Voor de uitvoering van een validatietaxatie maken wij gebruik van het NWWI. 

Ter waarborging van de plaatselijke bekendheid met de woningmarkt zijn er zogenaamde 20-kilometerzones (in vogelvlucht gerekend vanaf vestigingsplaats kantoor) ingesteld, waarbinnen een gecertificeerde taxateur woningtaxaties mag verrichten. Beugels Taxaties verricht NHG en niet-NHG woningtaxaties in en rond de gemeenten Beekdaelen, Sittard-Geleen, Heerlen-Parkstad en deels gemeenten in het Heuvelland.

Als u een gevalideerde woningtaxatie door ons wilt laten uitvoeren neemt u telefonisch contact met ons op. Hierna sturen wij via de mail een formulier waarop u de benodigde gegevens kunt invullen. Na ontvangst van het door u ingevulde formulier leggen wij een taxatieafspraak vast en melden wij uw taxatie aan bij het NWWI.

Let wel op als u nog een verbouwing (ook duurzame investeringen zoals o.a. isolaties, zonnepanelen en warmtepomp) en/of verbeteringen aan het woonhuis wil uitvoeren en dit wil meenemen in de financiering.