Rechtbankdeskundige

 
De Rechtbanken en Gerechtshoven hebben een landelijk register van deskundigen opgezet. Register-Taxateur Hans (J.V.A.Ph.) Beugels is door Rechtbank Limburg voor de sector Civiel als rechtbankdeskundige in de deskundigenindex (DIX) opgenomen onder de rubrieken:

  • Taxaties van woningen, bedrijfsobjecten en combinaties hiervan voor o.a. echtscheiding en boedeldeling

  • Taxaties voor onteigening 

  • Bedrijfstaxaties (horeca)

  • Huurprijstaxaties 

Algemene informatie is te verkrijgen op de website loket.rechtspraak.nl. Het inloggen op de deskundigenindex is voorbehouden aan rechtbankmedewerkers, advocaten en hun kantoormedewerkers.
 
 
Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen