Taxatietarieven

Vanuit marktoverwegingen hanteren wij voor woningtaxaties met Nationale Hypotheek Garantie all-inclusive taxatietarieven. Het taxatietarief voor woningtaxaties met NHG bedraagt € 545,00 (inclusief alle bijkomende kosten, NWWI validatiekosten ad € 38,00 en 21% BTW over het totaal).
 
Door de verplichte invoering van het nieuwe model-taxatierapport voor woningen per 1 juli 2021 en de hierin voorziene uitbreidingen (o.a. het beoordelen van de bouwtechnische en energetische staat), zal per genoemde datum het taxatietarief worden aangepast.
 
In bovenstaand vermeld taxatietarief is géén rekening gehouden met eventuele kosten voor aanvullende milieu-informatie. Indien op het kadastraal uittreksel verontreinigingen worden vermeld, kan het NWWI nader onderzoek bij het bevoegd gezag voorschrijven. De kosten welke door de gemeente en/of de provincie in rekening worden gebracht, worden netto aan opdrachtgever doorberekend. Doorgaans worden geen (bekende) verontreinigingen vermeld en is een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.
 
De taxatietarieven voor appartementen en woningen zonder NHG worden telefonisch verstrekt.