Taxatietarieven

Vanaf 1 oktober 2021 is door betrokken marktpartijen uit de vastgoedbranche een nieuw taxatierapport voor woningen vastgesteld. Dit taxatierapport is een nog uitbreidere versie van het bestaande taxatierapport en hierin wordt o.a. toegevoegd de beoordeling van de bouwtechnische en energetische staat van het te taxeren woonhuis. De invoering van het nieuwe taxatierapport betekent dat het meer tijd vergt om het taxatierapport op te stellen. 
 
Voor gevalideerde woningtaxaties hanteren wij het actietarief € 599,00 (inclusief NWWI-validatiebijdrage, overige kosten en 21% BTW over het totaal). Het actietarief geldt voor woningen tot een marktwaarde van € 400.000,00.
 
In bovenstaand vermeld taxatietarief is géén rekening gehouden met eventuele kosten voor aanvullende milieu-informatie. Indien op het kadastraal uittreksel verontreinigingen worden vermeld, kan het NWWI nader onderzoek bij het bevoegd gezag voorschrijven. De kosten welke door de gemeente en/of de provincie in rekening worden gebracht, worden netto aan opdrachtgever doorberekend. Doorgaans worden geen (bekende) verontreinigingen vermeld en is een aanvullend onderzoek niet noodzakelijk.

De taxatietarieven voor gevalideerde woningtaxaties boven de vermelde marktwaarde, inclusief een geplande verbouwing dan wel voor appartementen worden telefonisch verstrekt.